BDDK’dan ‘donuk alacak’ kararı: 100 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı

BDDK’nin Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara Ait Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında, bankaların “donuk alacak” olarak sınıflandırması için kabul edilen eşik meblağ 100 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Buna nazaran, bir borçludan olan 2 bin 500 lira ve altındaki toplam alacak fiyatının “donuk alacak” sınıflandırılmasına olağan tutulması, bankanın ihtiyarında olacak. Lakin bu fiyat, borçlu müşterinin kelam konusu banka ve bankanın konsolide edilen finansal kuruluş niteliğindeki bağlı iştirakleri nezdindeki, paydaşlık hisseleri hariç bilanço içi borçları toplamının yüzde 1’ini geçemeyecek.

Tüketici kredileri bakımından bu eşik meblağ ise 500 lira olarak uygulanacak. Tüketici kredilerindeki eşik meblağ ve uygulanan oransal hudut, ilgili kredi bazında dikkate alınacak. Kelam konusu meblağlar her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksindeki artış oranı kadar ocak ayında artırılacak. Bulunan meblağlar kendisinden küçük en yakın yüzlük tamsayıya yuvarlanmak suretiyle uygulanacak.

Banka açısından ödenme ihtimali düşük ya da ödenemeyecek alacaklar, “donuk alacak” halinde tanımlanıyor.

Banka dışı finansal kurumlar 500 liraya kadar özel karşılık ayırabilecek

BDDK’nin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran, sigorta primi, vergi ödemesi yahut komite üzere tali alacak meblağlarının tahsilinde gecikme olması halinde, bunlara ait anapara yahut faiz ödemeleri özel karşılığa tabi tutulmayabilecek.

Yapılan değişiklik kapsamında finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin özel karşılık ayırabileceği borç meblağı için eşik kıymet de 500 lira olarak belirlendi.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.