Sağlıkçılara şiddet sorunu Meclis gündeminde

Sağlıkçılara şiddet sorunu Meclis gündeminde

CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddet ve malpraktis konularını da içeren torba teklifin Adalet Komisyonu görüşmelerine katılarak, teklifin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik kısmının eksik ve yetersiz olduğunu ortaya koydu.

TORBA KANUN İKTİDARIN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR 

CHP’li Akkuş İlgezdi, sağlıkta şiddet ve malpraktis konularıyla kadına yönelik şiddet ile ilgili düzenlemenin aynı torba ile gelmesini eleştirerek, “Ülkemiz için bu kadar önemli sorun içeren konuların ayrı ayrı özel kanun düzenlemeleri olarak aslında gelmesini umut ederdik. Bu düzenlemelerin bir torba teklifle gelmesi iktidarın konuya bakış açısının ciddiyetini ve nasıl baktığını da gösteriyor” açıklamasını yaptı.

SAĞLIKÇILARIN ŞİDDET KAYGISI  

Bugün sağlık hizmetlerinden hem hizmet alan hastaların hem hizmet veren hekimlerin memnun olmadığının altını çizen Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Gelinen noktada da görüyoruz ki cezasızlığın sonucu hekimler ve sağlık emekçileri mesleğini icra ederken ‘Şiddete uğrayacak mıyım?’ diye kaygı duyar oldular” dedi.

İlgezdi sağlıkta şiddet nedeniyle hekimlerin, sağlık çalışanlarının öldüğü, hasta-hekim ilişkisinin ciddi biçimde yaralandığı kaydederek, “Bu tablo ideolojik tercihlerle şekillenmiş ve ülkemizin gerçekleriyle bağdaşmayan sağlık politikalarınızın acı sonucudur” dedi.

SİYASETÇİLER SAĞLIKÇILARI DEĞERSİZLEŞTİRMEMELİ

Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmayacağını hatırlatan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, “Elbette, şiddetin psikolojik, sosyolojik birçok boyutu var ancak öncelikle işe, siyasetçilerin hekim ve sağlık çalışanlarını değersizleştirmeye yönelik bütün söylemlerini, tutum ve davranışlarını terk ederek başlamak gerekiyor. Bu değersizleştirme iktidarınız sürecinde başlamıştır ve bugünlere gelmiştir” dedi.

Teklifin eksikliklerini de sıralayan Akkuş İlgezdi, “Teklifte sağlıkta şiddeti önleyici düzenlemeler tek bir maddeye indirgenmiş, bütüncül bir biçimde yaklaşım yok. Yine teklifte şiddetle karşılaşmış sağlık çalışanının rehabilitasyonuyla ilgili bir düzenleme yok” diye konuştu.

Gamze Akkuş İlgezdi düzenlemenin “malpraktis” konusunda da yeterli olmadığı ortaya koyarak, Malpraktis konusuna karşı oluşturulan Mesleki Sorumluluk Kurulunun yapısı sorunu çözmekten çok uzak görünüyor. Çünkü mevcut düzenlemede kuruldaki 7 kişiden sadece 2’si doktor. Sağlık Bakanlığına bağlı kurulacak ve bürokrat ağırlıklı olacak Kurul” dedi.

Malpraktis sorununu çözümek için oluşturulacak kuruluda meslek birliklerinin yer alması gerektiğini hatırlatan Akkuş İlgezdi, “Oysa bürokrasiye bu kadar yer verilmesi yerine, dengeleri daha doğru kurup Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Eczacılar Birliğinden, Türk Diş Hekimleri Birliğinden, Türkiye Barolar Birliğinden seçilen 1’er üyenin Kurulun yapısına dâhil edilmesi elzem. Bir başka konu da Kurulun kararlarını verirken uyacağı ölçütler yetersiz ve muğlak kalmış olması” dedi.

KAMUCU ANLAYIŞ YOK

Teklifte kamucu bir anlayışın olmadığını da ortaya koyan Gamze Akkuş İlgezdi, “Teklifte 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan Zorunlu Özel Sigortacılık Sistemi’nin değiştirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme teklif edilmemekte. Ancak bize göre olması gereken bu konuda bir kamu fonunun oluşturulmasıdır. Gelirleri hekimlerden değil, sağlık kuruluşlarından sağlanacak bir kamu fonu oluşturularak özel sigorta ve reasürans şirketlerine giden mali kaynağın çok azıyla bütün zararları karşılamak, sağlık sistemini giderek daha az hatayla hizmet verir hâle getirmek ve hekimlerin işlerini güvenli biçimde yapmalarını sağlamanın mümkün olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sorunları çözmek için bilimin odağında yeni bir sağlık sisteminin şart olduğunu ifade ederek, “ Sonuç olarak, biz sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik bu düzenlemenin gerekli ve olumlu ancak yeterli olmadığını, malpraktis konusundaki teklifin yaklaşımının yanlışlıklarını ortaya koyuyoruz. Bizi dinlerseniz, hekimlerin ve sağlıkçıların istediği gibi bir düzenleme ortaya çıkacaktır” diye sözlerini bitirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.