Antalya’daki ‘kaçak AVM’ yargıya taşınıyor

Antalya’da Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 12767 ada 10 parselde bulunan ve Bekir Kumbul döneminde yap-işlet-devret modeli ile yapılan Migros AVM’nin 25 yıllık işletme süresi 2023 yılının Aralık ayında doldu. Fuar, park bahçe alanı olarak kamuya ait olan parselin, 2000’li yılların başında yürütmeyi durdurma kararına rağmen yapımı devam etmiş ve intifa hakkı ile güçlendirilerek ticari faaliyete uygun şekle getirilmişti.

Antalya Gerçek’te yer alan habere göre, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden 10 yıllığına ticari alan olarak işletilmesi için ihale yapılması geçmişti. Migros AVM ihalesi 29 Şubat günü yapılacak olan ihaleye Antalya Barosu, Antalya Tabip Odası, Olbia Grubu ve Kent Gönüllüleri Dayanışması karşı çıktı.

‘BU DURUMDAN NEMALANAN BİR ANLAYIŞ VAR’

Antalya Barosu’nca yapılan açıklamada, “İhaleye çıkarılmak istenen Alışveriş Merkezi, 1998 yılından bugüne kadar fiziken varlığı korunan, kollanan bir yapı olmakla birlikte hukuken ve plan hükümleri gereği ‘yok hükmünde’ ve ‘kaçak yapı’ niteliğindedir. Hukuken yok hükmündedir, çünkü kesinleşen Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2000/301 Esas 2002/436 K. Sayılı kararı ile “Atatürk Kültür Parkı ve Fuar Alanında” Muratpaşa Belediyesi tarafından taşınmaz kültür varlığına etki edecek şekilde tevhit ve ifraz işlemi yapılmış olması ve Büyükşehir Belediyesinin de düzenlediği inşaat ruhsatının plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına, yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamayacağı ve ayrıca dayanağı imar planlarının ifraz ve tevhit işlemlerinin hukuka aykırı olması nedenleriyle iptal edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Kararın kesinleşmesinden ve plan kararlarının iptalinden sonraki süreçte ihale konusu edilen bu alanın planında yer alan ‘Fuar alanı içindeki mevcut yapılar ekonomik ömürlerini dolduruncaya kadar varlıklarını devam ettireceklerdir’ plan notu da kaldırılmıştır. Bir diğer ifade ile mevcut ve güncel planda bu alandaki yapıların varlığını korumak üzere konulan herhangi bir plan notu ve herhangi bir yapı söz konusu değildir. Yürürlükteki tadil edilmiş güncel planda ihaleye konu edilen alan ‘Akdeniz Atatürk Kültür Sanat Eğlence Yaşam Parkı’ içinde ‘açık etkinlik alanı’ olarak bırakılmıştır. Bu haliyle Büyükşehir Belediyesi 29 Şubat tarihinde planında yer almayan bir alış veriş merkezi binasının ihalesini yapmak istemektedir. İhale ilanında, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mah. 12767 ada 10 parselde bulunduğu ifade edilen bu taşınmazın yüzölçümü bilgileri de gerçeğe aykırıdır. Kapalı alan bilgisi verilmeyen ilanda, yasal olmayan yollarla, sonradan ilave edilen çıkmaların ve kullanım alanlarının varlığı, ihalenin adeta bir kap kaç usulünden farksız, yasa dışılığı kollayan ve bu durumdan nemalanmak isteyen bir anlayış içinde gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır” denildi.

‘ADRESE TESLİM İHALE’

Antalya Barosu, konuyla ilgili yargı süreci başlatacağını belirterek, “İlanın 6.6.3. maddesinde teklifte bulunacak isteklilerde aranan özellikler ise adeta adrese teslim bir tarif içermektedir. İlanda mevcut kiracıların tahliye edildiğine ve alış veriş merkezinin boş olarak ihale edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durumun mevcut işletmeciye sağlanan bir avantaj olduğu kadar 2886 sayılı yasaya aykırı olması nedeniyle ihalenin iptal nedenidir. Kentin ve kentlilerin haklarını korumak üzere görev üstlenmiş yerel yöneticilerin, Mahkeme kararlarına, kentsel değerlere saygılı olmaları zorunludur. İhale konusu taşınmaz kentin öncelikli korunması gereken alanlarındandır. Su kaynağını Koruma alanı, arkeolojik kalıntıların bulunduğu doğal sit alanı ve kentlilerin park alanı olarak ayrılan bir alanda, kesinleşmiş Mahkeme kararına ve güncel plan hükümlerinde yer almayan alış veriş merkezinin ihalesinin yapılmak istenmesi hukukun ve kentli haklarının hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır. 25 yıl önceki açılan davaların davacıları ve takipçileri olarak usulsüz bir oylamaya dayalı olarak 29 Şubatta yapılmak istenen ihalenin iptal edilmesini, aksi halde yasal yollara başvurulacağını bir kez daha kamuoyuna duyurmak isteriz” açıklamasında bulundu.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx