Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Hedefimiz 10 Yılda Yüzde 50’ye Varan Oranlarda Su Kazanımı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaptıkları proje ve çalışmalarla su kazanımının sağlanmasını desteklediklerini belirterek, “Tüm bu attığımız adımlarla ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sanayimizin yeşil ve çevreci dönüşümünü tesis edeceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımının sağlanması” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) iş birliğiyle  Kocaeli Kongre Merkezi’nde ‘Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması’ programı düzenlendi. Programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sanayiciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “İklim tehdidini somut şekilde hissettiğimiz bir çağda; seller, hava kirliliği, orman yangınları, kuraklık gibi afetler, ne yazık ki dünya genelinde milyonlarca insanı etkilemekte, ekonomilere zarar vermekte ve doğal yaşam alanlarını tehdit etmektedir” dedi.

Bakan Kacır, “Bu nedenle, iklim politikalarında uluslararası yasal düzenlemelerin getirildiği, ekonomik değerlerin doğal kaynakları koruyacak biçimde dönüştüğü, çevre teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemiz de maalesef iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerden biri. Yapılan çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı olarak ülkemizde su varlığının yüzde 25’e varan oranlarda azalabileceğini göstermekte. Türkiye bulunduğu coğrafyadaki birçok ülkeye göre daha şanslı bir konumda olmasına rağmen su stresi yaşayan ülkelerden birisidir. Suyun verimli ve etkin kullanımı, ülkemizde başarılı bir yeşil dönüşüm politikasının temel bileşenidir. Sektörler arası ortak kullanılan bir kaynak olarak suyun planlı yönetimi, tarımdan endüstriyel kullanıma kadar geniş bir yelpazede su ayak izini azaltıcı adımların hayata geçirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi tesis etmemiz için bir tercihten öte zorunluluktur. Bu bakımdan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın başlattığı ‘Su Verimliliği Seferberliği’, su kaynaklarımızın akılcı, verimli ve sürdürülebilir kullanımı için bizlere önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

‘YÜRÜTÜLEN PROJELER İÇİN BUGÜNE KADAR 16 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak su kaynaklarını etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları hayata geçirdiklerini belirten Bakan Kacır, “Teşviklerimizi, desteklerimizi, yatırım planlarımızı, projelerimizi bu doğrultuda kurguluyoruz. OSB’lerimizin ihtiyaç duyduğu arıtma tesislerini hayata geçirmek üzere 42 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 75 atık su arıtma tesisi projesini destekliyoruz. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde yaklaşık 82 kilometrelik kollektör hattını tamamlayarak Marmara Denizine deşarjını sağladık. Ayrıca Ergene Nehri’nin kirliliğini önleyecek olan Ergene Havzası Organize Sanayi Bölgeleri Müşterek Atıksu Arıtma Tesislerinden 5’ini tamamladık. Derin Deşarj Projesini de gerçekleştirerek günde 160 bin metreküp suyun Marmara Denizi’ne derin deşarj edilmesini sağlıyoruz. Yürütülen projeler için bugüne kadar toplamda 16 milyar lira destek sağladık. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağımız ‘Yeşil Dönüşüm Destek Programı’ ile sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik yatırımlarını öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceğiz. Sanayimizin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi için uluslararası finansman kaynaklarına erişimini de hızlandırıyoruz” diye konuştu.

‘PROJEMİZ KAPSAMINDA 17 ARITMA PROJESİ İÇİN 3,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK’

17 arıtma projesi için 3,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını anlatan Bakan Kacır, “Dünya Bankası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ ile 450 milyon dolarlık finansmanı, sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunarak, “Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getiriyoruz. KOSGEB’e ayrılan 250 milyon dolarlık kısmıyla; KOBİ’lerimizin su, enerji ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine ise 4 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile OSB’lerimizin yeşil altyapı yatırımlarına 300 milyon dolar finansman sağlıyoruz.  Proje kapsamında OSB’lerimizin yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atık su arıtma tesisi, su geri kazanım, GES, sıfır atık, biyogaz tesisi projelerini destekliyoruz. OSB’lerimizin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırıyoruz. Projemiz kapsamında 17 arıtma projesi için 3,5 milyar lira kaynak ayırdık” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ 10 YILDA YÜZDE 50’YE VARAN ORANLARDA SU KAZANIMININ SAĞLANMASI’

Bakan Kacır yapılan çalışmalarla birlikte hedeflerinin 10 yıl içinde yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımının sağlanması olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kuracağımız veya modernize edeceğimiz tesislerle 29 milyon metreküpün üzerinde su arıtımı, 6,6 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleştireceğiz. Yenilikçi su verimliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için TÜBİTAK destek programlarıyla son 22 yılda 183 projeye ve 286 bilim insanımıza 617,8 milyon Lira destek verdik. Yeşil büyüme odaklı “BiGG Yeşil Büyüme Çağrıları”yla, su kaynaklarını etkin ve verimli kullanımını sağlayan iş fikirlerine 900 bin liraya kadar girişimcilik proje desteği sağlıyoruz. Demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası’ ile onların aynı zamanda su ayak izini azaltacak projeleri ortaya koyduk. Sanayi bölgelerimizin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayacak ‘Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ni hayata geçirdik. Tüm bu attığımız adımlarla ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sanayimizin yeşil ve çevreci dönüşümünü tesis edeceğiz. Hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde 50’ye varan oranlarda su kazanımının sağlanması.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx